ตารางรับ-ส่งประจำวัน
DL -01/6204-002
เจ้าหน้าที่จัดส่ง ฑิญาดา บัวเลี้ยง
ทะเบียนรถ กษ 6789
เลขไมล์ออกบริษัท : .................................เลขไมล์ถึงบริษัท : .................................
ลำดับ ชื่อบริษัท สถานที่ ส่ง รับ อื่น ๆ เวลา
ลายเซนต์
ผู้ได้รับการติดต่อ
เลขที่ใบงาน หมายเหตุ
เริ่ม สิ้นสุด
FO - DL - 02 Issue Date 29/04/2560 REV: 03