บันทึกทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า
MR -02/6204-002
นามลูกค้า
ชื่อบริษัท
ประเทศไทยไชโย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3/6 หมู่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
0344466544
โทรสาร
0344466546
ออกวันที่
17 มีนาคม พ.ศ 2562
โครงการ/สายทาง หัวหิน
รายละเอียดข้อตกลง :
ส่ง : ประเทศไทยไชโย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ตามใบเสนอราคา : QT - 01/ 65436
สถานที่จัดส่ง :
3/6 หมู่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
FO - MR - 02 Issue Date 29/04/2560 REV: 03